Znaleziono 19 artykułów

Andrzej Proniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rahnerowska wizja chrztu na tle epoki Andrzej Proniewski s. 5-20
Promocja rodziny w nauczaniu Benedykta XVI Andrzej Proniewski s. 13-32
Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia Andrzej Proniewski s. 21-40
Implikacje protologiczne Tomasza z Akwinu Andrzej Proniewski s. 39-46
Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki Andrzej Proniewski s. 47-63
Ostatnia Wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej Andrzej Proniewski s. 57-67
Kapłan - świadkiem komunii z Bogiem Andrzej Proniewski s. 83-92
Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI Andrzej Proniewski s. 94-106
Eucharystia jako sakrament Miłosierdzia według księdza Michała Sopoćki Andrzej Proniewski Mirosław Stankiewicz s. 101-123
Problematyka wiary w nauczaniu Benedykta XVI Andrzej Proniewski s. 113-130
Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego II Andrzej Proniewski s. 119-130
Hermeneutyka demonologii Andrzej Proniewski Adam Wiński s. 119-129
Sympozjum "Uniwersytet i Kościół w Europie", Rzym, 18-20 lipca 2003 roku Andrzej Proniewski s. 130-133
Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła : w pięćdziesiątą rocznicę "Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium"" Andrzej Proniewski s. 131-143
L'ermeneutica del "Sensus fidei" in Joseph Ratzinger Andrzej Proniewski s. 147-155
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego "Karl Rahner i zagadnienie antropologii: problematyka i perspektywy", Rzym 4-5 marca 2004 Andrzej Proniewski s. 159-163
III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Politica senza religione? Laicità dello stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico", 9-11.09.2007 Lugano (Szwajcaria) Andrzej Proniewski s. 204-207
Globalizacja - nadzieje i lęki : sprawozdanie z wykładów otwartych, Białystok, 5-7-12 marca 2002 Andrzej Proniewski s. 483-490
"Il Battesimo in relazione alla natura e missione salvifica della Chiesa secondo Karl Rahner", Andrzej Proniewski, Roma 2000 : [recenzja] Edward Ozorowski Andrzej Proniewski (aut. dzieła rec.) s. 499-500