Znaleziono 6 artykułów

Marek P. Prokop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le concept de l’éternité et du temps dans le "Liber de causis" Marek P. Prokop s. 27-37
"Możliwość" czy "możność" : wprowadzenie do problematyki Marek P. Prokop s. 55-67
Al-Kindi i jego filozofia pierwsza Marek P. Prokop s. 127-141
„Rocznik Tomistyczny”, Nr 1, 2012 : [recenzja] Marek P. Prokop s. 172-180
"Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu", t. 1, red. Marek P. Prokop, Paryż 1991 : [recenzja] Maria Dernałowicz Marek P. Prokop (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Tomasz z Akwinu - teolog czy filozof. Kilka uwag do artykułu W. Golonki: "St Thomas d'Aquin en tant que philosophe: le problème des sources", "Rocznik Tomistyczny" 2(2013), s. 183-194 Marek P. Prokop s. 327-335