Znaleziono 6 artykułów

Mariusz Próchniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
An attempt to assess the quantitative impact of institutions on economic growth and economic development Mariusz Próchniak s. 7-30
Realna konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w świetle badań empirycznych Mariusz Próchniak s. 74-91
Bariery wzrostu gospodarczego : przegląd wyników badań empirycznych Mariusz Próchniak s. 76-101
On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis : Empirical Evidence for the EU Countries Mariusz Próchniak Bartosz Witkowski s. 77-96
Anglo-Saxon Capitalism Mariusz Próchniak s. 132-152
Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost i realną konwergencję nowych krajów członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej - informacja o seminarium Mariusz Próchniak Ryszard Rapacki s. 210-212