Znaleziono 3 artykuły

Jarosław Poteralski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek pracy asolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim Jarosław Poteralski s. 135-146
Oczekiwania płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych Jarosław Poteralski s. 171-183
Wsparcie konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw w regionalnym programie operacyjnym województwa zachodniopomorskiego Jarosław Poteralski s. 207-218