Znaleziono 4 artykuły

Vittorio Possenti

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia jako "praeparatio evangélica" Vittorio Possenti Jarosław Merecki (tłum.) s. 51-97
"Nichilismo Giurdico : l'ultima parola?", Vittorio Possenti, [b.m.] 2012 : [recenzja] Piotr Kobyliński Vittorio Possenti (aut. dzieła rec.) s. 145-153
"Filozofia po nihilizmie", Vittorio Possenti, Lublin 2003 : [recenzja] Ignacy Dec Vittorio Possenti (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Filozofia i wiara", Vittorio Possenti, Kraków 2004 : [recenzja] Marian Szymonik Vittorio Possenti (aut. dzieła rec.) s. 395-402