Znaleziono 4 artykuły

Grażyna Poraj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane sposoby kontrolowania agresji dzieci i młodzieży Grażyna Poraj s. 17-26
Doświadczanie agresji i przemocy w szkole Grażyna Poraj s. 19-31
Ewaluacja programu rozwijania zdolności twórczych dzieci przedszkolnych Grażyna Poraj s. 37-50
Rola muzykoterapii w profilaktyce i terapii dzieci przejawiających zachowania agresywne Grażyna Poraj s. 406-427