Znaleziono 5 artykułów

Henryk Popowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historiograficzne poglądy Witolda Rubczyńskiego Henryk Popowski s. 7-45
Szkic do portretu Witolda Rubczyńskiego (1864-1938) Henryk Popowski s. 7-37
Studia mediewistyczne Witolda Rubczyńskiego Henryk Popowski s. 21-53
Studia Witolda Rubczyńskiego nad renesansowym platonizmem i arystotelizmem w Polsce Henryk Popowski s. 59-77
Badania Witolda Rubczyńskiego nad Mateuszem z Krakowa : W 600. rocznicę śmierci Mateusza z Krakowa Henryk Popowski s. 67-92