Znaleziono 5 artykułów

Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja twórczości Siergieja Jesienina i Nikołaja Klujewa na Ukrainie (kijowskie koło naukowe klujewosłow) Wawrzyniec Popiel-Machnicki s. 21-29
Творчество Виктора Астафьева в польской литературной критике = Viktor Astafyev's works and Polish literary criticism Bartosz Osiewicz Wawrzyniec Popiel-Machnicki s. 27-34
Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa Wawrzyniec Popiel-Machnicki s. 113-120
Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów Wawrzyniec Popiel-Machnicki s. 128-134
Kobiety w życiu i twórczości Siergieja Jesienina Wawrzyniec Popiel-Machnicki s. 271-281