Znaleziono 6 artykułów

Michał Poniatowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doktorat p. mgr Magdaleny Tacikowskiej Michał Poniatowski s. 195-200
Doktorat p. mgra Jerzego Antoniego Pielichowskiego Michał Poniatowski s. 196-202
The Family as an Entity in the Polish Legal Order Michał Poniatowski Jakub Majchak (tłum.) s. 197-218
Doktorat księdza mgra Rafała Kamińskiego Michał Poniatowski s. 201-207
Doktorat ks. mgra Tomasza Sylwestra Pawlaka Michał Poniatowski s. 203-207
Dyskryminacja ze względów religijnych w zakresie zatrudnienia i pracy w kontekście art. 194 polskiego Kodeksu karnego z 1997 roku Michał Poniatowski s. 460-475