Znaleziono 8 artykułów

Justyna Pomierska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przysłowia w "Słowniku" Friedricha Lorentza Justyna Pomierska s. 7-20
Zbieżności kaszubsko-cieszyńskie w paremiografii Justyna Pomierska s. 50-66
Katecheza w przysłowiach kaszubskich Justyna Pomierska s. 139-154
Przysłowia w elementarzach z Pomorza Gdańskiego z lata 1840-1920 a zbiory paremiograficzne Floriana Ceynowy Aneta Lewińska Justyna Pomierska s. 152-166
Językowe środki perswazji w kazaniach księży Kaszubów Justyna Pomierska s. 259-280
Przysłowia w „Kazaniach” księdza Romana Skwiercza Justyna Pomierska s. 285-299
Więcej niż dokument : "Pro memoria. Stefan Bieszk (1895-1964)", zebrał, opracował oraz wstępem i komentarzami opatrzył Józef Borzyszkowski, Wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2013, ss. 800 Justyna Pomierska Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 323-326
Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim Justyna Pomierska s. 363-366