Znaleziono 5 artykułów

Paweł Polowczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótki szkic etyki przemysłu zbrojeniowego : wybrane zagadnienia Paweł Polowczyk s. 14-27
Krytyka skrajnej wersji metaetycznego relatywizmu moralnego w życiu gospodarczym Paweł Polowczyk s. 21-42
Projekt felicytologii moralnej i jej zastosowanie w etyce biznesu : problem relacji między psychicznym dobrostanem a psychologicznym materializmem i dobrobytem materialnym Paweł Polowczyk s. 37-60
Odpowiedzialność biznesu i podmiotów gospodarczych : definicje, modele, typologia argumentacji Paweł Polowczyk s. 38-60
Odpowiedzialność korporacji : indywidualna, dzielona czy zbiorowa? Paweł Polowczyk s. 40-69