Znaleziono 4 artykuły

Anna Pogorzelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyki zawodowe uczniów szkół zawodowych oraz rola pracodawców w ich realizacji Anna Pogorzelska s. 29-40
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów szkół zawodowych : pomiędzy wizją a praktyką szkolną Anna Pogorzelska s. 57-72
Motyw twórczości w edukacji zawodowej Anna Pogorzelska s. 113-119
Przygotowanie absolwentów szkół zawodowych w kontekście potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy : na przykładzie powiatów północno-wschodniej Polski Anna Pogorzelska s. 121-134