Znaleziono 3 artykuły

Zofia Podhajecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania nad sytuacją przekładu artystycznego w pierwszej fazie rey druku : na materiale XVI-wiecznego romansu polskiego Zofia Podhajecka s. 9-28
O książce, która nie chce być podręcznikiem Zofia Podhajecka Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 105-111
"Narrator XVI-wiecznego romansu polskiego jako spektator, fabulator i mistrz ceremonii", Zofia Podhajecka [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Zofia Podhajecka (aut. dzieła rec.) s. 411