Znaleziono 1 artykuł

Ryszard Adam Podgórski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antropologiczno-aksjologiczny wymiar encykliki "Pacem in terris" Ryszard Adam Podgórski s. 61-71