Znaleziono 3 artykuły

Joanna Podgórska-Rykała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka równości płci : wybrane regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego Joanna Podgórska-Rykała s. 57-74
Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów Joanna Podgórska-Rykała Aneta Zasuń s. 89-105
"Kobiety, wybory, polityka", red. Małgorzata Fuszara, Warszawa 2013 : [recenzja] Joanna Podgórska-Rykała Małgorzata Fuszara (aut. dzieła rec.) s. 128-134