Znaleziono 6 artykułów

Paweł Podeszwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wy dajcie im jeść" (Mt 14,16) Paweł Podeszwa s. 59-71
„Idź i pracuj w mojej winnicy” (Mt 21,28) : praca w przypowieściach Ewangelii synoptycznych Paweł Podeszwa s. 105-126
Doksologie Apokalipsy jako model modlitwy uwielbienia Paweł Podeszwa s. 155-184
Archidiecezjalny Dzień Biblijny w Gnieźnie : 11 X 2008 Paweł Podeszwa s. 193-198
"Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana", Marek Karczewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Paweł Podeszwa Marek Karczewski (aut. dzieła rec.) s. 409-412
"Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażeń ή μαρτυρία Iησoυ w Apokalipsie św. Jana", Paweł Podeszwa, Poznań 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Paweł Podeszwa (aut. dzieła rec.) s. 429-431