Znaleziono 1 artykuł

Dorota Podedworna-Tarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opcyjne programy motywacyjne w systemach wynagradzania menedżerów wyższego szczebla Dorota Podedworna-Tarnowska s. 266-285