Znaleziono 11 artykułów

Konrad Podawca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hałas drogowy jako ograniczenie możliwości zagospodarowania przestrzennego na wybranych przykładach Konrad Podawca s. 5-19
Lokalne programy rewitalizacji w wybranych miastach powiatowych na Mazowszu Konrad Podawca s. 15-29
Rozwój gospodarstw ekologicznych w powiecie płockim i gostynińskim Norbert Dąbkowski Konrad Podawca s. 18-24
Ocena kształtowania lokalnego ładu przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w gminie miejsko-wiejskiej Kałuszyn Agata Pawłat-Zawrzykraj Konrad Podawca s. 21-29
Dynamika procesów planistycznych w gminach powiatu płockiego w latach 2010-2015 Konrad Podawca s. 24-35
Płock - miasto czyste czy zanieczyszczone : ocena jakości powietrza w latach 2004-2013 Konrad Podawca s. 31-37
Percepcja społeczno-urbanistyczna przestrzeni publicznej Płocka wśród seniorów Konrad Podawca s. 35-40
Dostępność społeczna infrastruktury technicznej w gminach powiatu płockiego w latach 2004-2014 Konrad Podawca s. 35-43
Dywersyfikacja bazy noclegowej i jej wykorzystanie w gminach powiatu płockiego w latach 2011-2014 Konrad Podawca s. 38-43
Cechy krajobrazu kulturowego a zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Łomży Ewa Maślańska Konrad Podawca s. 85-99
    Zacytuj
  • Udostępnij
Analiza warunków zamieszkania w wybranych zamkniętych osiedlach podwarszawskich Marcin Górecki Konrad Podawca s. 94-107