Znaleziono 1 artykuł

Joanna Połacik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Joanna Połacik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 197-212