Znaleziono 10 artykułów

Czesław Plewka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja ludzi młodych na współczesnym rynku pracy Czesław Plewka s. 39-52
Pracownik na współczesnym rynku pracy Czesław Plewka s. 57-71
Znaczenia i dylematy nauczycielskiej profesji i nauczycielskiego profesjonalizmu Czesław Plewka s. 61-68
Pracujący studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie o swoim rozwoju zawodowym Czesław Plewka s. 95-105
Preferencje i oczekiwania zawodowe studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie : raport z badań Michał Kwiatkowski Czesław Plewka s. 123-141
„Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się”, Czesław Plewka, Koszalin 2015 : [recenzja] Stefan M. Kwiatkowski Czesław Plewka (aut. dzieła rec.) s. 160-163
„Uczymy się uczyć”, Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz, Szczecin 2010 : [recenzja] Joanna Lubecka-Bąk Czesław Plewka (aut. dzieła rec.) Małgorzata Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 178
„Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie”, red. Czesław Plewka, Szczecin – Koszalin 2013 : [recenzja] Marcin W. Oleszak Czesław Plewka (aut. dzieła rec.) s. 244-245
„Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego”, red. nauk. Dorota Ciechanowska, Szczecin 2014 : [recenzja] Czesław Plewka Dorota Ciechanowska (aut. dzieła rec.) s. 255-258
„Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności”, red. naukowa Stefan M. Kwiatkowski, Radom – Warszawa – Bydgoszcz : [recenzja] Czesław Plewka Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 268-270