Znaleziono 5 artykułów

Jolanta Piwowar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modyfikacje związków frazeologicznych : czyli o komunikacji perwersyjnej Violetty Kubasińskiej Jolanta Piwowar s. 58-63
O sposobach opisu funkcji prefiksów "o-" i "ob(e)-" we współczesnej praktyce leksykograficznej Jolanta Piwowar s. 93-106
Funkcje prefiksów "prze-" i "roz-" w dwóch współczesnych słownikach języka polskiego Jolanta Piwowar s. 125-138
Charakterystyka niektórych przemian funkcjonalnych i frekwencyjnych współczesnej leksyki polskiej Jolanta Piwowar s. 158-165
O stereotypach Litwina w Polsce i Polaka na Litwie : historia i współczesność Jolanta Piwowar s. 201-208