Znaleziono 19 artykułów

Jerzy Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
X edycja Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana Jerzy Piotrowski s. 5-0
Inwentarz dóbr bieżuńskich 1735 Jerzy Piotrowski s. 21-54
Barokowy kościół w Bieżuniu : uwagi o architekturze Ryszard Małowiecki s. 45-58
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w środowisku lokalnym Jerzy Piotrowski s. 90-99
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w środowisku lokalnym Jerzy Piotrowski s. 90-99
Zagadnienie roli społecznej w systemie socjologicznym Floriana Znanieckiego Jerzy Piotrowski s. 99-109
Starość w Polsce : przyczynek do pojęcia starości Jerzy Piotrowski s. 105-129
Echa jubileuszu Jerzy Piotrowski s. 121-126
Fragmenty z życiorysu Stanisława Beliczyńskiego, dotyczące pracy dydaktyczno-pedagogicznej i społecznej od chwili podjęcia jej w zawodzie nauczycielskim Stanisław Beliczyński Jerzy Piotrowski s. 167-221
"Recherches sur la Famille", vol. 3, Götingen 1958 : [recenzja] Jerzy Piotrowski s. 192-196
"The Changing Culture of a Factory : A Study of Authority and Participation in an Industrial Setting", Elliot Jaques, London 1957; "General Union : A Study of the National Union of General and Municipal Workers", H. A. Clegg, Oxford 1954; "The Dock Worker : An Analysis of Conditions of Employment in the Port of Menchester", Liverpool 1956; "Technical Change and Industrial Relations : A Study of the Relations between Technical Change and Social Structure in a Large Steelworks", W. H. Scott, J. A. Banks, A. H. Halsey, T. Lupton, Liverpool 1956 : [recenzja] Jerzy Piotrowski J. A. Banks (aut. dzieła rec.) H. A. Clegg (aut. dzieła rec.) A. H. Halsey (aut. dzieła rec.) Eliot Jaques (aut. dzieła rec.) T. Lupton (aut. dzieła rec.) W. H. Scott (aut. dzieła rec.) s. 248-258
Złoty jubileusz księdza profesora Jana Śledzianowskiego Jerzy Piotrowski s. 263-264
Kryzys rodziny w Szwecji i próby jego rozwiązania Jerzy Piotrowski s. 266-306
Laudacja na cześć księdza profesora Jana Śledzianowskiego Jerzy Piotrowski s. 273-276
Ks. Józef Kiński : proboszcz parafii Bieżuń w latach 1997-2013 Jerzy Piotrowski s. 277-288
20 lat Bieżuńskich Zeszytów Historycznych Jerzy Piotrowski s. 295-296
Z zagadnień rozwoju kultury Jerzy Piotrowski A. L. Kroeber (aut. dzieła rec.) s. 379-400
"Nationality in History and Politics", Frederick Hertz, London 1944 : [recenzja] Jerzy Piotrowski Frederick Hertz (aut. dzieła rec.) s. 719-721
"The Idea of Nationalism", Hans Kohn, New York 1945 : [recenzja] Jerzy Piotrowski Hans Kohn (aut. dzieła rec.) s. 721-726