Znaleziono 1 artykuł

Else-Elżbieta Pintus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Moje prawdziwe przeżycia = Meine erlebnisse Wahren", Else-Elżbieta Pintus, przeł. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, przegotował do druku, wstępem i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Lübeck, Gdańsk 2005 : [recenzja] Mieczysław Nurek Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Else-Elżbieta Pintus (aut. dzieła rec.) s. 322-323