Znaleziono 5 artykułów

Roman Pindel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłańsko-ofiarniczy charakter egzystencji wierzącego w ewangelię Roman Pindel s. 151-189
Słowo uzdrawiające myślenie Roman Pindel s. 199-215
"Magia czy Ewangelia? Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich", Roman Pindel, Kraków 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Roman Pindel (aut. dzieła rec.) s. 232-241
Interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym w polskim kaznodziejstwie (1945-2000) Roman Pindel s. 233-253
Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego Roman Pindel s. 414-436