Znaleziono 9 artykułów

Irena Pilch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sześcioczynnikowy model osobowości jako narzędzie analizy osobowościowych różnic pomiędzy grupami wyborców Irena Pilch s. 11-27
    Zacytuj
  • Udostępnij
Personal values, perceptions of unfairness in social exchange and happiness among young voters and non-voters in Poland Lidia Baran Irena Pilch s. 99-114
Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011 Irena Pilch s. 127-144
Osobowość makiaweliczna rodziców i ich dzieci : makiawelizm jako zagrożenie zdrowia i dobrostanu jednostki Irena Pilch s. 143-156
Makiawelizm jako osobowościowy predykator zachowań wyborczych Irena Pilch s. 145-163
Osobowościowe uwarunkowania zachowań manipulacyjnych Irena Pilch Renata Rosmus s. 164-175
Makiawelizm, narcyzm, psychopatia : ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora Irena Pilch s. 165-181
Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania opinii na temat dopuszczalności manipulacji Irena Pilch s. 176-188
Makiawelizm a psychopatia Irena Pilch s. 219-234