Znaleziono 2 artykuły

Roman Pilat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historja literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815", T. I, cz. I: "Literatura średniowieczna w Polsce od czasu przyjęcia chrześcijaństwa do końca XIV wieku ; cz. II : "Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV", Roman Pilat, wykłady uniwersyteckie oprac. Ludwik Bernacki i Stanisław Kossowski pod red. Ludwika Bernackiego, Warszawa b. d. : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Stanisław Kossowski (aut. dzieła rec.) Roman Pilat (aut. dzieła rec.) s. 204-210
Nieznane listy Brodzińskiego z czasów szkolnych Roman Pilat s. 332-352