Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Pilarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokument Stolicy Apostolskiej w pól wieku po Nostra aetate Krzysztof Pilarczyk s. 67-88
Biblia Radziwiłłowska vel Brzeska vel Pińczowska : w 450. rocznicę jej wydania Krzysztof Pilarczyk s. 67-77
Wokół problemu datacji Dziejów Apostolskich Krzysztof Pilarczyk s. 75-94
Katolicko-prawosławny dialog ekumeniczny w ostatnim pięćdziesięcioleciu (1964-2014) Krzysztof Pilarczyk s. 189-204
"Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa", red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek, Kraków 2012 : [recenzja] Krzysztof Bardski Andrzej Mrozek (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Religie starożytnego Bliskiego Wschodu", red. Krzysztof Pilarczyk, Jan Drabina, Kraków 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Drabina (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 219-223