Znaleziono 23 artykuły

Jacek Pietrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język i mitologia w "Kratylosie" Charles H. Kahn Anna Boncela (tłum.) Agata Janaszczyk (tłum.) Joanna Jarzębiak (tłum.) Michał Ozimiński (tłum.) Jacek Pietrzak (tłum.) Artur Przybysławski (tłum.) Tomasz K. Sieczkowski (tłum.) Aleksandra Żurek (tłum.) s. 43-58
Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944–1947 w świetle "Biuletynu Wolnej Polski" – pisma Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie Jacek Pietrzak s. 105-126
Działalność komunistów wśród polskiego wychodźstwa na Bliskim Wschodzie w świetle materiałów kontrwywiadu Polskich Sił Zbrojnych (1944 r.) Jacek Pietrzak s. 119-136
Dyplomacja polska wobec sprawy niepodległości Syrii i Libanu w latach II wojny światowej Jacek Pietrzak s. 119-133
Świerklaniec, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 94-47/2 Jacek Pietrzak s. 126-128
    Zacytuj
  • Udostępnij
Siewierz, woj. katowickie, st. 2 Jacek Pietrzak s. 135
Sławków, woj. katowickie, st. 1 Jacek Pietrzak s. 135-136
Sławków, woj. katowickie, st. 6 Jacek Pietrzak s. 136
    Zacytuj
  • Udostępnij
"The golden warrior. The life and legend of Lawrence of Arabia", Lawrence James, London 1995 : [recenzja] Jacek Pietrzak Lawrence James (aut. dzieła rec.) s. 166-171
"«Wzór piłsudczyka». Wacław Lipiński 1896-1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny", Marek Gałęzowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Jacek Pietrzak Marek Gałęzowski (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Wojciech Stpiczyński 1896-1936 : biografia polityczna Jacek Pietrzak s. 185-189
"Radykalny piłsudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczyńskiego", Jacek Pietrzak, Warszawa 2001 : [recenzja] Przemysław Waingertner Jacek Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Stary Olkusz, woj. katowickie Jacek Pietrzak s. 197-198
Sympozjum "Rewolucja 1905-1907 w Łodzi. W 100. rocznicę" Jacek Pietrzak s. 201-204
"Polityka i Społeczeństwo" 2004, nr 1; 2005, nr 2 : [recenzja] Jacek Pietrzak s. 218-222
Sympozjum naukowe "Niepodległość" (1929-1939). Pismo, jego twórcy i środowisko" Jacek Pietrzak s. 228-230
Strzemieszyce-Dąbrowa Górnicza, st. 2, gm. Dąbrowa Górnicza, woj. katowickie, AZP 97-50/1 Jacek Pietrzak s. 239
"«Powstanie» na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997; "Akcja «Łom» : polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek Pietrzak Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Bielsko-Biała, st. 32, rejon kościoła św. Mikołaja, AZP 107-48/17 Jacek Pietrzak s. 247
Stary Olkusz, woj. katowickie Jacek Pietrzak s. 256-257
Dokonania łódzkiego środowiska historycznego w XX wieku : konferencja naukowa Jacek Pietrzak s. 273-276
Kwaśniów Dolny, st. 12, gm. Klucze, woj. katowickie, AZP 95-53 Jacek Pietrzak Emil Zaitz s. 297-299
Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu... Jacek Pietrzak Henryk Benisz (aut. dzieła rec.) s. 409-415