Znaleziono 37 artykułów

Helena Pietrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Profesorowi Antoniemu Stankiewiczowi Helena Pietrzak s. 25-29
Rejestr intercyz w aspekcie polskim i międzynarodowym Helena Pietrzak s. 125-154
Prawo do życia, jego nienaruszalność i nierozporządzalność : aspekty prawno-karne Helena Pietrzak s. 145-164
"Curator ventris" dla "nasciturusa" Helena Pietrzak s. 145-164
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., p 33 Helena Pietrzak s. 157-176
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2013 r., K. 40 Helena Pietrzak s. 159-174
Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa Helena Pietrzak s. 161-175
Postępowanie i egzekucja podatkowa wobec kościelnych osób fizycznych i prawnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 183-209
Zasady opodatkowania Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1952 Helena Pietrzak s. 193-242
Konferencja Naukowa na temat: "Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim" Helena Pietrzak s. 197-223
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r., K 15 Helena Pietrzak s. 201-216
Podatek dochodowy od kościelnych osób prawnych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 201-240
Obciążenia kościelnych osób prawnych podatkami terenowymi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 217-240
Kwestia opodatkowania kościelnych osób fizycznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 269-300
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów na temat : znaczenia przemówień papieskich do Roty Rzymskiej dla doktryny kanonistycznej i orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich Helena Pietrzak s. 273-279
Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona kwestii wpływu Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich Helena Pietrzak s. 273-280
"Testament, Erbvertrag, Schenkung", Wolfgang Däubler, München 2004 : [recenzja] Helena Pietrzak Wolfgang Däubler (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich", Adam Łazowski, Kraków 2002 : [recenzja] Helena Pietrzak Adam Łazowski (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Konferencja naukowa poświęcona problematyce granic wolności słowa Helena Pietrzak s. 280-294
Doktorat Aleksandry Brzemia-Bonarek Helena Pietrzak s. 295-296
Doktorat Agaty Kołodko Helena Pietrzak s. 299-301
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Kazimierza Dullaka Helena Pietrzak s. 301-304
Doktorat Urszuli Nowickiej Helena Pietrzak s. 303-306
"Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia", Stanisław Hoc, Warszawa 2005 : [recenzja] Helena Pietrzak Stanisław Hoc (aut. dzieła rec.) s. 308-312
"Adoption", Walter Röchling, München 2004 : [recenzja] Helena Pietrzak Walter Röchling (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"Eltern und Kinder bei Trennung und Scheidung", Walter Röchling, München 2004 : [recenzja] Helena Pietrzak Walter Röchling (aut. dzieła rec.) s. 321-325
Doktorat ks. Bartosza Nowakowskiego Helena Pietrzak s. 325-327
Doktorat ks. Marka Makowskiego Helena Pietrzak s. 327-330
Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problemom szkolnictwa wyznaniowego w Polsce Helena Pietrzak s. 362-381
Uznanie ojcostwa nowym sposobem ustalenia pochodzenia dziecka Helena Pietrzak s. 369-390
Doktorat Anny Gołębiowskiej Helena Pietrzak s. 383-385
Doktorat ks. Tomasza Wytrwała Helena Pietrzak s. 385-387
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r., P 46 Helena Pietrzak s. 387-396
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., K 5 Helena Pietrzak s. 427-441
Konferencja naukowa na temat : Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji Helena Pietrzak s. 460-466
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Jana Krajczyńskiego Helena Pietrzak s. 479-482
Doktorat ks. Dariusza Sokołowskiego Helena Pietrzak s. 483-485