Znaleziono 10 artykułów

Witold Pietkun

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nasze samorzutne przeświadczenie o istnieniu Boga Witold Pietkun s. 34-52
Epistemologiczna separacja u św. Tomasza jako zagadnienie metafizyczne Witold Pietkun s. 98-117
Empiria w naukach religioznawczych wobec teologicznej analizy aktu wiary katolickiej Witold Pietkun s. 126-146
Metodologiczna problematyka w teodycei Witold Pietkun s. 128-158
"Le promlème de l'acte de foi : donneès traditionelles et résultats des controverses recentes", Roger Aubert, Louvain 1945 : [recenzja] Witold Pietkun Roger Aubert (aut. dzieła rec.) s. 189-198
Mariologia stara i nowa Edward Ozorowski Witold Pietkun (aut. dzieła rec.) s. 313-317
Communicata Witold Pietkun s. 328-332
Dwie drogi rozwoju dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny Witold Pietkun s. 423-438
Najnowsza problematyka w dowodzie kinetycznym Witold Pietkun s. 578-584
Epistemologiczne zastosowanie teorii antologicznej prawdy Witold Pietkun s. 810-820