Znaleziono 4 artykuły

Kazimierz Pierzchała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn socjologii religii Anna Linek Kazimierz Pierzchała Dorota Rudnicka-Kassem Eugeniusz Sakowicz s. 161-194
Przejawy życia religijnego osób pozbawionych wolności Kazimierz Pierzchała s. 176-183
Kościół i sekta w perspektywie współczesnej religijności Kazimierz Pierzchała s. 213-226
Honor i dyshonor w Janowej narracji Męki Pańskiej w świetle archeologii chrześcijańskiej Kazimierz Pierzchała s. 235-249