Znaleziono 1 artykuł

Walerian Fiedorowicz Pieriewierziew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Literatura Drewniej Rusi", Walerian Fiedorowicz Pieriewierziew, Moskwa 1971 : [recenzja] Barbara Trelińska Walerian Fiedorowicz Pieriewierziew (aut. dzieła rec.) s. 607-610