Znaleziono 5 artykułów

Alicja Piekiełko-Zemanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja jubileuszowa 200-lecia Krakowskiego Ogrodu Botanicznego Alicja Piekiełko-Zemanek s. 240-242
Józefa Rostafińskiego Odezwa do nie botaników o zbieranie ludowych nazw roślin i udział w niej Marii Twardowskiej Piotr Köhler Alicja Piekiełko-Zemanek s. 471-480
Rola ilustracji w historii botaniki Alicja Piekiełko-Zemanek s. 505-522
Jubileusz 55-lecia pracy naukowej i 80 rocznicy urodzin prof. dr Jadwigi Dyakowskiej Alicja Piekiełko-Zemanek s. 614-618
Wykłady z historii botaniki na Uniwersytecie Jagielońskim Alicja Piekiełko-Zemanek s. 938