Znaleziono 9 artykułów

Dorota Piekarska-Winkler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odrodzenie kultu ikon maryjnych w Rosji XIX wieku na tle stosunków państwo - Kościół Dorota Piekarska-Winkler s. 77-87
Idea "Świętej Rusi" i reformatorska działalność Piotra Wielkiego Dorota Piekarska-Winkler s. 83-97
W poszukiwaniu podobieństw Wschodu u Zachodu : chrześcijaństwo ewangeliczne św. Teodozjusza z Klasztoru Pieczerskiego pod Kijowem i św. Franciszka z Asyżu Dorota Piekarska-Winkler s. 87-95
Krzyże Etiopii : orientalna ewolucja na obrzeżach Kościoła Dorota Piekarska-Winkler Włodzimierz Grzegorz Winkler s. 101-108
Sytuacja kościoła prawosławnego w Rosji XIX wieku a emocjonalno-afektywne nastawienie do ośrodków kultu i osób duchownych Dorota Piekarska-Winkler s. 115-130
Renesans starcostwa : ożywienie życia duchowego w Rosji XIX stulecia Dorota Piekarska-Winkler s. 123-133
Chrześcijaństwo Słowian południowo-wschodnich : z badań nad europejskimi źródłami kultury dawnej Rusi Dorota Piekarska-Winkler s. 133-141
Opieka Matki Bożej nad Rusią : ludowa interpretacja symboliki chrześcijańskiej Dorota Piekarska-Winkler s. 147-156
Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia Agata Buchowiecka-Fudała Dorota Piekarska-Winkler s. 179-189