Znaleziono 1 artykuł

Kamila Piasecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady programowania polityki spójności w Polsce w perspektywie finansowej 2007-1013 w porównaniu do okresu 2004-2006 Kamila Piasecka s. 21-34