Znaleziono 4 artykuły

Piotr Piętkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dokumenty klasztoru oo. Kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog [Records from the monastery of Camaldolese fathers in Pożajście in the State Historical Archive in Tbilisi. Catalogue]", Ilona Czamańska, Poznań 2012 : [recenzja] Piotr Piętkowski Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) s. 389
"Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku [Inventory of manuscripts from the Archive of the Collegiate and Cathedral Chapter in Sandomierz from 13th-20th centuries]", ed. Feliks Kiryk, Sandomierz 2010 : [recenzja] Piotr Piętkowski Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 393
"Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej [Inventory of manuscripts from before the mid-16th century in the collection of the National Library]", ed. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Piętkowski Jerzy Kaliszuk (aut. dzieła rec.) Sławomir Szyller (aut. dzieła rec.) s. 394
"Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [New catalogue of documents and letters from the KUL University Library]", red. Angelika Modlińska-Piekarz, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Piętkowski Angelika Modlińska-Piekarz (aut. dzieła rec.) s. 398