Znaleziono 3 artykuły

Irena Petrauskiené

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokłosie jubileuszu Uniwersytetu Wileńskiego Henryk Baranowski Irena Petrauskiené (aut. dzieła rec.) K. Čepiené (aut. dzieła rec.) s. 415-421
Źródła do historii dawnego Uniwersytetu Wileńskiego Irena Petrauskiené s. 655-669
"Vilniaus akademijos spaustuvé 1575-1773", Irena Petrauskiené, Vilnius 1967 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Irena Petrauskiené (aut. dzieła rec.) s. 784-786