Znaleziono 1 artykuł

Benedykt Zygfryd Perzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Od Działdowskiego Almanachu Poezji po Działdowską Kuźnię Słowa : subiektywne spojrzenie na życie kulturalne na obszarze powiatu działdowskiego w latach 1993-2013", Benedykt Zygfryd Perzyński, Działdowo 2013 : [recenzja] Joanna Chłosta-Zielonka Benedykt Zygfryd Perzyński (aut. dzieła rec.) s. 363-365