Znaleziono 7 artykułów

Wiktor Pepliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i potrzeby badań nad historią prasy pomorskiej Wiktor Pepliński s. 23-39
"Oblicze społeczno-polityczne <Słowa Pomorskiego> w latach 1920-1939", Wiktor Pepliński, Gdańsk 1978 : [recenzja] Andrzej Notkowski Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939 : system funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej", Wiktor Pepliński, Gdańsk 1987 : [recenzja] Andrzej Notkowski Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 116-123
"Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)", Andrzej Notkowski, Warszawa ; Łódź 1982 : [recenzja] Wiktor Pepliński Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 118-120
"Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939 : studium techniki władzy", Andrzej Notkowski, Warszawa ; Łódź 1987 : [recenzja] Wiktor Pepliński Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 131-133
Międzywojenna prasa pomorska jako źródło do badania lokalnej kultury politycznej Wiktor Pepliński s. 157-164
"Czasopiśmiennictwo kaszubskie w czasach zaboru pruskiego : aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze", Wiktor Pepliński, Gdańsk 2002 : [recenzja] Joanna Schodzińska Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 263-266