Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Pepłoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wywiad frontowy w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 Andrzej Pepłoński s. 35-48
Polski wywiad wojskowy w okresie bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 r. Andrzej Pepłoński s. 39-49
Działalność Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza na terenie Skandynawii i państw bałtyckich w czasie II wojny światowej Andrzej Pepłoński s. 121-129
Współdziałanie oddziału II sztabu naczelnego wodza z Secret Intelligence Service w okresie II wojny światowej Andrzej Pepłoński s. 149-165
"Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941", Ewa Pałasz-Rutkowska, Warszawa 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Ewa Pałasz-Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 155-157
Zarys rozwoju organizacyjnego polskiego wywiadu wojskowego w latach 1914-1945 Andrzej Pepłoński s. 179-192
"Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918", Ryszard Świętek, Kraków 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym", Raimo Pullat, Warszawa 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Działalność propagandowa służb informacyjno-wywiadowczych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920", Konrad Paduszek, Toruń 2001 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Konrad Paduszek (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939", Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Wojciech Włodarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Niewidzialna wojna. Szpiegostwo i konspiracja w latach 1939-1945", John H. Waller, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Pepłoński John H. Waller (aut. dzieła rec.) s. 345-349