Znaleziono 18 artykułów

Jan Gwalbert Pawlikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 1-35
Słowacki o przyszłym człowieku Jan Gwalbert Pawlikowski s. 22-45
O układzie djalogów genezyjskich Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 64-75
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 90-122
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 143-175
"Król-Duch", T. I : Teksty, T. II : Komentarz, Juliusz Słowacki, ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski, brzmienie tekstów z rękopisów ustalił Michał Pawlikowski, Lwów 1925 : [recenzja] Manfred Kridl Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Michał Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 236-253
Nieznany rękopis Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 246-249
Chronologia pism genezyjskich i rozwój genezyjskich pomysłów Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 265-290
"Tatry w slovenskej a polskiej poezji", Stanisław Mečiar, 1932 : [recenzja] Jan Gwalbert Pawlikowski Stanisław Mečiar (aut. dzieła rec.) s. 303-311
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 326-362
Układ Pism Towiańskiego podług ich treści Jan Gwalbert Pawlikowski s. 358-359
"Studyów na Królem Duchem część pierwsza : Mistyka Słowackiego", Jan Gwalbert Pawlikowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Józef Ujejski Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 367-389
O tak zwanej "Teogonji" Juljusza Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 423-448
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 447-483
Z komentarzy do "Króla Ducha" : sen anheliczny Mieczysława o dwunastu aniołach Jan Gwalbert Pawlikowski s. 464-472
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (dokończenie) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 515-593
Na marginesie pism genezyjskich Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 523-537
"Społeczno-polityczne ideje Słowackiego w dobie mistycyzmu", Jan Gwalbert Pawlikowski, Warszawa 1930 : [recenzja] Józef Ujejski Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 666-673