Znaleziono 6 artykułów

Leonard Pawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy biblijne odnowy współczesnej rodziny w "Liście do Rodzin" Jana Pawła II Leonard Pawlak s. 11-28
Biblijne podstawy duchowości rodziny w adhortacji apostolskiej "Familliaris consortio" Leonard Pawlak s. 43-55
Małżeństwo i rodzina w Biblii Leonard Pawlak s. 65-74
Duchowność małżeństwa w świetle encykliki "Humanae Vitae" Leonard Pawlak s. 109-115
"Vita di coppia : linee di spiritualita coniugale e familiare", Borsato B., Bologna 1996 : [recenzja] Leonard Pawlak B. Borsato (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Nuova Enciclopedia del Matrimonio", a cura di Tullo Goffi, Brescia 1988 : [recenzja] Leonard Pawlak Tullo Goffi (aut. dzieła rec.) s. 197-198