Znaleziono 2 artykuły

Danuta Pawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Odbiorcy dzieł Oskara Kolberga", Danuta Pawlak [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Danuta Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 236
"Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach ostródzkiej i kraplewskiej zbierane od 1836 do 1840 roku", Gustaw Gizewiusz, z rękopisu oprac., wstępem i komentarzami opatrzyła Danuta Pawlak, Poznań 2000 ; "Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.", część pierwsza: rękopis, Kraków-Olsztyn 2000 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Zenona Rondomańska Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Danuta Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 474-476