Znaleziono 19 artykułów

Lidia Pawelec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tematyka unijna w programach nauczania i podręcznikach klas I – III szkoły podstawowej Lidia Pawelec s. 15-25
Regionalizm w kształceniu zintegrowanym Lidia Pawelec s. 23-36
Poglądy starożytnych na wychowanie przedszkolne Lidia Pawelec s. 51-58
Wymiar regionalny wycieczki szkolnej Lidia Pawelec s. 68-77
"Pedagogika specjalna - wybrane problemy edukacyjno-wychowawcze", pod redakcją Aleksandry Siedlaczek-Szwed : [recenzja] Lidia Pawelec Aleksandra Siedlaczek-Szwed (aut. dzieła rec.) s. 88-93
Instytucjonalne rozwiązywanie problemu dziecka z syndromem eurosieroctwa Lidia Pawelec s. 93-104
Ostatnie spojrzenie na szkołę minionego stulecia – L. Pawelec "Szkolnictwo podstawowe w województwie tarnobrzeskim w latach 1975–1998" Mariusz Grabowski Lidia Pawelec s. 104-106
Sprawozdanie z podróży szkoleniowej do Paryża Lidia Pawelec s. 106-112
Piotr Mazur "Koncepcja człowieka w New Age" - recenzja Lidia Pawelec Piotr Mazur (aut. dzieła rec.) s. 118-121
Eurosieroctwo współczesnym problemem społecznym Lidia Pawelec s. 119-128
Edukacja równościowa : edukacja wolna od dyskryminacji Marian Kopczewski Lidia Pawelec s. 123-132
Eurosieroctwo współczesnym problemem społecznym Lidia Pawelec s. 133-139
Wielokulturowość w programach nauczania szkoły podstawowej Lidia Pawelec s. 147-154
"Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia", oprac. Jarosław Bąbka, Warszawa 2004 : [recenzja] Lidia Pawelec Jarosław Bąbka (aut. dzieła rec.) s. 215-221
Wielokulturowy wymiar kapliczek i krzyży przydrożnych Lidia Pawelec s. 243-252
Marian Banaszek (1930 – 2004) Lidia Pawelec s. 253-257
"Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej", Lidia Pawelec, Kielce 2006 : [recenzja] Piotr Kowolik Lidia Pawelec (aut. dzieła rec.) s. 268-270
Dyskusje nad formą oświaty w wybranych czasopismach pedagogicznych Lidia Pawelec s. 287-299
Stanisław Jachowicz (1796-1857) Lidia Pawelec s. 320-331