Znaleziono 5 artykułów

Regina Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowość ucznia w nauczaniu programowanym Regina Pawłowska s. 7-11
Językowy obraz przeżyć : I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski Regina Pawłowska s. 11-20
Funkcje wypowiedzi katechetycznych w lekcyjnych aktach mowy : z perspektywy językoznawcy i psychodydaktyka Regina Pawłowska s. 217-226
Kultura żywego słowa na lekcjach religii Regina Pawłowska s. 230-238
Język rani i obraża Regina Pawłowska s. 264-268