Znaleziono 10 artykułów

Ján Pavlovkin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Počítačová podpora experimentov v príprave učiteľov na vysokých školách s pedagogickým zameraním Jan Pavlovkin s. 18-23
Vplyv informačno komunikačných technológií na výučbu Jan Pavlovkin Jan Stebila s. 84-90
Overovanie vplyvu informačno komunikačných technológií na výučbu Jan Pavlovkin Jan Stebila s. 91-99
Elektronika s výučbovým systémom rc2000 Daniel Novak Jan Pavlovkin s. 91-97
Ikt vo výučbe predmetu technika na základnej škole Jan Pavlovkin s. 114-124
Multimédia a e-learning - trend súčasného vzdelávania Ján Pavlovkin s. 180-198
Harmonické napätia a prúdy v sériových RLC obvodoch Daniel Novak Jan Pavlovkin s. 213-219
Messung der frequenzcharakteristiken von passivfilter mittels des lehrsystems rc2000 Daniel Novak Jan Pavlovkin s. 257-264
Use of Microcomputer Technology in electronic toll systems Viktor Novak Daniel Nowak Jan Pavlovkin s. 437-444
Modelovanie prechodovej charakteristiky statickej regulovanej sústavy prvého rádu so systémom rc2000 Jan Pavlovkin s. 617-622