Znaleziono 8 artykułów

Mieczysław Pater

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydział teologii katolickiej i ewangelickiej w Uniwersytecie Wrocławskim (1811-1918) Mieczysław Pater s. 17-25
"Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918", Mieczysław Pater, Wrocław 1997 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku", Janusz Jasiński, Olsztyn 1983 : [recenzja] Mieczysław Pater Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 180-187
"Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku", red. Mieczysław Pater, Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku", pod red. Mieczysława Patera, Katowice 1996 : [recenzja] Józef Mandziuk Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Rozważania o sensie dziejów", Mieczysław Pater, Wrocław 2003 : [recenzja] Ignacy Dec Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Gazeta Katolicka : pismo duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku, w latach 1896–1910, studium historyczno-doktrynalne", Rafał Śpiewak, Kraków 2006 : [recenzja] Mieczysław Pater rafał Śpiewak (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"W murach uniwersytetu. Patriotyczne tradycje wrocławkich studentów", Mieczysław Pater, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 401-402