Znaleziono 19 artykułów

Maria Pasztor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolonie dla dzieci polonijnych jako instrument polskiej polityki zagranicznej w latach 1947-1956 Dariusz Jarosz Maria Pasztor s. 5-31
Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz plan Rapackiego jako problem bezpieczeństwa w Europie na przykładzie relacji polsko-włoskich w latach 1945-1959 Maria Pasztor s. 13-27
Między Paryżem, Warszawą a Moskwą : polityczne uwarunkowania stosunków polsko-francuskich w latach 1953-1956 Maria Pasztor s. 41-66
Słabnące lobby : działalność propolskich grup parlamentarnych we francuskim Zgromadzeniu Narodowym w latach 1921-1936 Maria Pasztor s. 47-62
Polski korpus oficerski w oczach Francuskiej Misji Wojskowej i attachatu wojskowego Francji w Warszawie (1921-1939) Maria Pasztor s. 79-101
Francja i Wielka Brytania wobec polskich koncepcji rozbrojeniowych 1957-1964 Maria Pasztor s. 85-111
2 Korpus Polski a stosunki polsko-włoskie w latch 1945-1946 Maria Pasztor s. 85-106
Kulisy zrzeczenia się przez Polskę czwartej raty pożyczki francuskiej w 1925 r. Christophe Laforest Maria Pasztor (tłum.) s. 91-99
Polsko-francuska "zimna wojna" : sprawa Robineau (1949-1950) Dariusz Jarosz Maria Pasztor s. 99-128
Zagadnienia prawa karnego w kodeksie Stanisława Augusta i Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego (1818) Maria Pasztor s. 105-114
Główne elementy obrazu Polaka w oczach francuskich elit politycznych w okresie międzywojennym Maria Pasztor s. 113-126
Francja a rządy "pułkowników" (wrzesień 1936 - wrzesień 1939) Yves Beauvois Maria Pasztor (tłum.) s. 127-137
Wokół działalności społecznej i naukowej Hugona Kołłątaja, czyli o potrzebie biografii Maria Pasztor s. 145-152
Francuskie opinie o polityce skarbowej i walutowej rządu Władysława Grabskiego (1923-1925) Maria Pasztor s. 157-165
O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przykładzie działalności stowarzyszenia "Les Amis de la Pologne" w latach 1919-1940 Maria Pasztor s. 173-192
"Wolna Szkoła Polska w okupowanej Francji : historia Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans 1940-1946", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Maria Pasztor Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939", Maria Pasztor, Warszawa 1999 : [recenzja] Marian Leczyk Maria Pasztor (aut. dzieła rec.) s. 213-220
Wokół nominacji Hugona Kołłątaja na podkanclerstwo koronne Maria Pasztor s. 301-307
"W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle pogłosek z lat 1949-1956", Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Warszawa 1995 : [recenzja] Marcin Kula Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Maria Pasztor (aut. dzieła rec.) s. 259262