Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Paszenda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Święta Lipka", Józef Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986 : [recenzja] Jerzy Paszenda Józef Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 71-73
"Czy istnial styl jezuicki?, Jerzy Paszenda ; "Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w.", t. I-IV, Kraków 1999-2010 : [recenzja] Stanisław Obirek Jerzy Paszenda (aut. dzieła rec.) s. 163-170
Żywot ojca Bartłomieja Möllera SJ Jerzy Paszenda s. 205-211
Architektura zespołu kościelnego w Świętej Lipce na tle polskiego baroku Jerzy Paszenda s. 511-518