Znaleziono 13 artykułów

Jolanta Pasterska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jolanta Pasterska s. 9-12
Implozja (nowej) prozy Jolanta Pasterska s. 11-17
Z innej perspektywy : Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” : na przykładzie Angoli Ewy Winnickiej Jolanta Pasterska s. 47-58
Kobiece (e)migracje Agnieszka Nęcka Jolanta Pasterska (aut. dzieła rec.) s. 209-213
Emigrant wobec polskości : literackie prowokacje Mariana Pankowskiego Jolanta Pasterska s. 210-221
Chirurgiczne (na)cięcia Jolanta Pasterska Arkadiusz Luboń (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Świat według Tyrmanda : przewodnik o utworach fabularnych", Jolanta Pasterska, Rzeszów 2000; "Opowieść o milczeniu : o prozie Leopolda Tyrmanda", Inga Iwasiów, Szczecin 2000 : [recenzja] Tomasz M. Głogowski Inga Iwasiów (aut. dzieła rec.) Jolanta Pasterska (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Lektury odnowione i przeżyte na nowo, czyli o powinnościach krytyka Jolanta Pasterska Marian Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 289-295
Pasjans na dwóch Jolanta Pasterska s. 410-417
Profesor Andrzej Busza laureatem Nagrody Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą za rok 2013 Jolanta Pasterska s. 430-432
Profesor Florian Śmieja doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Jolanta Pasterska s. 440-441
Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) Jolanta Pasterska s. 462-464
Zaproszenie do publikacji w piątym numerze „Tematów i Kontekstów” pt. "Polska proza nowa i najnowsza" Jolanta Pasterska s. 507-509
    Zacytuj
  • Udostępnij